luni, 20 octombrie 2014

Patriarhul Justinian Marina – slujitor înţelept şi harnic al Bisericii strămoşeşti
Vineri, 17 octombrie 2014, începand cu ora 11,00, la Seminarul Teologig"Sf. Nicolae " din Râmnicu Vâlcea s-a desfăşurat manifestarea cultural-spirituală "Patriarhul Justinian Marina – slujitor înţelept şi harnic al Bisericii strămoşeşti". Au participat reprezentanţi ai Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, Societatea Culturală „Anton Pann” Vâlcea, Forumul Cultural, cadre didactice şi elevi. 
Ioan Marina s-a născut la data de 22 februarie 1901, în satul Suiești, fosta comună Cermegeşti, judeţul Vâlcea, în familia unor agricultori. Mama sa voia să se facă preot și, dată fiind înclinarea lui nativă spre învățătură, în anul 1915 a intrat la Seminarul Teologic "Sf. Nicolae" din Râmnicu Vâlcea, pe care l-a absolvit în anul 1923, obținând în același an și diploma de învățător, în urma examenului desfășurat la Școala Normală din acest oraș.Își începe lucrarea pe tărâm social la 1 septembrie 1923, ca învățător la școala primară din satul Olteanca, judeţul Vâlcea. După un an, la 1 septembrie 1924, este transferat, tot ca învățător, la școala primară din comuna Băbeni (azi oraș) județul Vâlcea. În anul 1925 se înscrie ca student la Facultatea de Teologie din Bucureşti, obținând titlul de licențiat în teologie în anul 1929. În anul următor își dă demisia din învățământul primar și se consacră cu totul slujirii altarului.
La 1 septembrie 1933 a fost transferat, la cererea sa, preot la Parohia "Sf. Gheorghe" din Râmnicu Vâlcea, care se vacantase. În anul 1935 a fost numit și confesor al cercetașilor din Râmnicu Vâlcea, iar din anul 1936 și catehet al premilitarilor din oraș. La 25 august 1939 preotul Ioan Marina a fost mutat de la direcția seminarului la conducerea tipografiei eparhiale. La propunerea mitropolitului Irineu Mihălcescu, Sfântul Sinod, în ședința sa din 30 iulie 1945, în urma cercetării și examinării canonice, a aprobat alegerea preotului Ioan Marina în cel de-al doilea post de arhiereu-vicar, nou înființat, la Mitropolia Moldovei, și i-a acordat rangul ierarhic de Arhiereu, cu titulatura de "Vasluianul". Marele Colegiu Electoral Bisericesc, întrunit în capitala țării, la 24 mai 1948, a ales arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei și patriarh al României pe mitropolitul Moldovei Justinian Marina, "care s-a arătat vrednic prin statornicia sa în dreapta credință, prin lucrarea fără preget în slujirile sale de până acum, printr-o muncă rodnică în folosul poporului și al Bisericii, printr-o blândețe părintească îndeajuns de cunoscută, dând întru îndeplinirea tuturor însărcinărilor și vredniciilor la care a fost chemat dovezi de neclintită ascultare față de Sfântul Sinod și de supunere față de legile țării" (din Gramata Sinodală de instalare). În ciuda tuturor dificultăților, în cei 29 de ani de patriarhat, au avut loc o seamă de evenimente și schimbări care au ridicat mult prestigiul Ortodoxiei românești în lumea creștină și l-au făcut o figură reprezentativă a întregii Ortodoxii. În cadrul acţiunii a fost proiectat filmul PowerPoint „ Patriarhul Justinian Marina- slujitor înţept şi harnic al Bisericii strămoşeşti” realizat de Cristina Olteanu și au rostit alocuţini: preot Nicolae Proteasa directorul Seminarului Teologic, prof. dr. Nicolae Dinescu, ing.dr. Mihai Sporiş, prof.dr. Ioan St. Lazăr, preot Nicolae State Burluşi. Întreaga manifestare a fost iniţiată şi moderată de scriitoarea Zenovia Zamfir de la Biblioteca Judeţană”Antim Ivireanul” Vâlcea.
Cu aleasă consideratie, Zenovia Zamfir.
  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu