joi, 27 iunie 2013

Se mişcă universul

,, Fiecare carte pare că închide în ea un suflet. Şi, cum o atingi cu ochii şi cu mintea, sufletul ţi se deschide ca un prieten bun.'' ( Maxim Gorki)

Marţi, 25 iunie 2013, la ora 10.00, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Vâlcea, a avut loc lansarea cărţii ,, Se mişcă universul'', autor Dumitru Mesia-Onescu.
Acţiunea a fost organizată de secţiile Împrumut carte pentru Adulţi şi Sala de Lectură ale Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, Liga Scriitorilor din România, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, Rotarexim S. A.
Moderator: Petre Petria
Intervenţii :
Petre Petria- Scriitor
Grigore Răban- Preşedintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Vâlcea
George Rotaru- Director Rotarexim
Felix Sima- Scriitor
Aurel Frunţeanu-Inginer
Cheran Anamaria- Elev
             
                         Georgiana Cheran

vineri, 14 iunie 2013

Din trecut, în prezent, spre viitor


 

Motto: ,,...datinile, proverbele, muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor, iar cu ele se poate constitui trecutul lor îndepărtat. Căci nu există bucurii mai de preţ ca averea de cuget şi simţire inclusă şi păstrată cu sfântă grijă de-a lungul vremurilor în adâncul sufletului românesc, al moşilor şi strămoşilor noştri.”
                                                                           ALEXANDRU  VLAHUŢĂJoi, 13 iunie 2013, ora 15.00, a avut loc Şezătoarea:,,Din trecut, în prezent, spre viitor”, activitate în cadrul Proiectului: ,,Tinerii vâlceni mai aproape de vatra satului care s-a desfăşurat la Ateneul Sătesc Prundeni. A fost organizată de secţiile Sala de lectură şi Împrumut Carte Adulţi ale Bibliotecii Judeţene "Antim Ivireanul" Vâlcea, Primăria Prundeni şi Biblioteca Publică Prundeni

 Program: 
*Povestiri despre obiceiuri şi tradiţii specifice zonei 
*Moment poetic şi muzical
*Expoziţie cu obiecte de artă populară 
*Vizită la şcoală, primărie şi bibliotecă
Moderator: prof. Maria Dumitru  
Au participat elevi de la Şcoala cu clasele I-VIII ,,Take Ionescu"Rm. Vâlcea, Colegiul Economic Rm. Vâlcea,  Şcoala cu clasele I-VIII Prundeni, cadre didactice, oameni de cultură, locuitori şi formaţii artistice din comuna Prundeni.

Testament

Nu-ţi voi lăsa drept bunuri, după moarte,
Decât un nume adunat pe o carte,
În seara răzvrătită care vine
De la străbunii mei până la tine,
Prin rapi şi gropi adânci
Suite de bătrânii mei pe brânci
Şi care, tânăr, să le urci te-aşteaptă
Cartea mea-i, fiule, o treaptă.

Aşeaz-o cu credinţa căpătâi.
Ea e hrişovul vostru cel dintâi.
Al robilor cu săricile, pline
De osemintele vărsate-n mine.

Ca să schimbăm, acum, intâia oară
Sapa-n condei şi brazda-n calimară
Bătrânii au adunat, printre plavani,
Sudoarea muncii sutelor de ani.
Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite
Eu am ivit cuvinte potrivite
Şi leagane urmaşilor stăpâni.
Şi, frământate mii de săptămâni
Le-am prefecut în versuri şi-n icoane,
Făcui din zdrenţe muguri şi coroane.
Veninul strâns l-am preschimbat în miere,
Lăsând întreaga dulcea lui putere
Am luat ocara, şi torcând uşure
Am pus-o când să-mbie, când să-njure.
Am luat cenuşa morţilor din vatră
Şi am făcut-o Dumnezeu de piatră,
Hotar înalt, cu două lumi pe poale,
Păzând în piscul datoriei tale. ...
                          Tudor Arghezi

 

luni, 3 iunie 2013

Bibliotecarul, prietenul copiilor şi tinerilor

Miercuri, 22 mai 2013, în cadrul proiectului "Bibliotecarul, prietenul copiilor şi tinerilor", au avut loc două întâlniri.
La ora 15.00 s-a desfăşurat activitatea "Joc şi poveste" cu copiii de la Centrul de plasament nr. 3, grupa de vârstă 3-10 ani şi la ora 17.00, la Centrul de plasament nr.5, grupa de vârstă 10-18 ani, activitatea "Toxicomaniile - ispită otrăvitoare". A fost invitată d-na doctor Cristina Gândăcioiu de la DSP Vâlcea care le-a vorbit despre riscurile toxicomaniilor şi cum le putem preveni. Din partea Bibliotecii Judeţene au participat Lucia Ciubucă şi Zenovia Zamfir.

duminică, 2 iunie 2013

"Iubirea de aproapele meu"

Marţi 28 mai 2013 , ora 11.00 la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bistriţa , s-a desfăşurat manifestarea „ Iubirea de aproapele meu” organizată de Societatea Culturală „ Anton Pann” Vâlcea , Biblioteca Judeţeană '' Antim Ivireanul” Vâlcea  - Secţia Împrumut Carte pentru Adulţi şi Sala de Lectură,Compartimentul Administrariv, Liga Femeilor Creştin Ortodoxe – Filiala Vâlcea în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.  „ Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” ( Mt. 22, 39) , se spune în „Cartea Cărţilor” , Biblia.Pornind de la aceste îndemnuri biblice , Nicolae Dinescu – preşedinte  Societatea Culturală „ Anton Pann '' , Ion Măldărăscu – istoric , Constantin Mănescu – preot , Gigi Poşircă – poet , Tatiana Mărcoianu – interpret muzică populară , Zenovia Zamfir – scriitor ,membră a Ligii Femeilor Creştin Ortodoxe , Filiala Vâlcea, iniţiatoarea proiectului au adus o undă de bucurie persoanelor aflate în Centrul de la Bistriţa oferindu-le alimente , încălţăminte , haine dar şi un mic program artistic. Cu evlavie şi smerenie Părintele Mănescu a vorbit despre Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel : „Dragostea îndelung rabdă , dragostea este binevoitoare ,dragostea nu pizmuieşte , nu se laudă , nu se trufeşte ''.Pentru fiecare dintre noi importantă trebuie să fie : credinţa , nădejdea şi dragostea. Mai mare dintre acestea este dragostea.

Zenovia Zamfir