vineri, 14 iunie 2013

Din trecut, în prezent, spre viitor


 

Motto: ,,...datinile, proverbele, muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor, iar cu ele se poate constitui trecutul lor îndepărtat. Căci nu există bucurii mai de preţ ca averea de cuget şi simţire inclusă şi păstrată cu sfântă grijă de-a lungul vremurilor în adâncul sufletului românesc, al moşilor şi strămoşilor noştri.”
                                                                           ALEXANDRU  VLAHUŢĂJoi, 13 iunie 2013, ora 15.00, a avut loc Şezătoarea:,,Din trecut, în prezent, spre viitor”, activitate în cadrul Proiectului: ,,Tinerii vâlceni mai aproape de vatra satului care s-a desfăşurat la Ateneul Sătesc Prundeni. A fost organizată de secţiile Sala de lectură şi Împrumut Carte Adulţi ale Bibliotecii Judeţene "Antim Ivireanul" Vâlcea, Primăria Prundeni şi Biblioteca Publică Prundeni

 Program: 
*Povestiri despre obiceiuri şi tradiţii specifice zonei 
*Moment poetic şi muzical
*Expoziţie cu obiecte de artă populară 
*Vizită la şcoală, primărie şi bibliotecă
Moderator: prof. Maria Dumitru  
Au participat elevi de la Şcoala cu clasele I-VIII ,,Take Ionescu"Rm. Vâlcea, Colegiul Economic Rm. Vâlcea,  Şcoala cu clasele I-VIII Prundeni, cadre didactice, oameni de cultură, locuitori şi formaţii artistice din comuna Prundeni.

Testament

Nu-ţi voi lăsa drept bunuri, după moarte,
Decât un nume adunat pe o carte,
În seara răzvrătită care vine
De la străbunii mei până la tine,
Prin rapi şi gropi adânci
Suite de bătrânii mei pe brânci
Şi care, tânăr, să le urci te-aşteaptă
Cartea mea-i, fiule, o treaptă.

Aşeaz-o cu credinţa căpătâi.
Ea e hrişovul vostru cel dintâi.
Al robilor cu săricile, pline
De osemintele vărsate-n mine.

Ca să schimbăm, acum, intâia oară
Sapa-n condei şi brazda-n calimară
Bătrânii au adunat, printre plavani,
Sudoarea muncii sutelor de ani.
Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite
Eu am ivit cuvinte potrivite
Şi leagane urmaşilor stăpâni.
Şi, frământate mii de săptămâni
Le-am prefecut în versuri şi-n icoane,
Făcui din zdrenţe muguri şi coroane.
Veninul strâns l-am preschimbat în miere,
Lăsând întreaga dulcea lui putere
Am luat ocara, şi torcând uşure
Am pus-o când să-mbie, când să-njure.
Am luat cenuşa morţilor din vatră
Şi am făcut-o Dumnezeu de piatră,
Hotar înalt, cu două lumi pe poale,
Păzând în piscul datoriei tale. ...
                          Tudor Arghezi

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu