marți, 27 ianuarie 2015

Domnul Unirii și al Reformelor

             

Unirea Românească nu este legată de  anumite momente, ci este zbaterea sufletească necontenită a unui întreg popor, creat unitar pentru a trăI șI a rămâne în aceeașI unitate neîntreruptă, este în mare parte și întruparea unei epoci de renaștere națională. Unirea este întruparea în aceste timpuri a unui drept câștigat din moși strămoși, care trebuie să ne inspire în fiecare moment ajutându-ne să deosebim căile cele bune, care trebuiesc urmate, de căile cele rele, împotriva  cărora orice conștiință românească trebuie să se îndrepte cu hotărâre.” N. Iorga


 
Vineri, 23 ianuarie 2015, ora 16.00, la Sala de conferințe a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea, a avut loc activitatea „Domnul Unirii și al Reformelor”. A fost invitat conf. dr. Gheorghe Bonciu, autorul următoarelor volume:
  - ”Contribuția lui Alexandru Ioan Cuza la crearea și modernizarea Dreptului Public
  - ”Alexandru Ioan Cuza și organizarea de stat a României (1859-1866)
Programul s-a desfășurat astfel: prezentarea unui documentar power point realizat de prof. Ovidiu Tănasie, despre Unire, prezentarea expoziției cu aceeași temă, colocviu. 
Au participat elevi de la: Colegiul Economic, Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae”.

Personalitate remarcabilă a istoriei românilor, Alexandru Ioan Cuza și-a legat indisolubil numele de Unirea Principatelor, act care a marcat începutul procesului de constituire a României moderne. Ales domnitor al Moldovei și al Munteniei, unite prin persoana sa, A. I. Cuza a inițiat în timpul scurtei domnii (1859-1866) un amplu program de reforme care au transformat din temelii structura societății românești. Prin opera sa înnoitoare, „domnul Unirii” a contribuit în mod esențial la progresul și modernizarea țării. Stan Valeriu
    
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu