miercuri, 27 noiembrie 2013

Ioan St. Lazăr - 45 de ani de activitate cultural-artistică și spirituală în Vâlcea

"Ne amintim cu apreciere de străluciții noștri profesori, însa cu gratitudine de acei profesori care au atins simțămintele noastre umane. Lucrurile ce trebuiesc a fi învatate sunt în mod necesar o materie brută, însa căldura este elementul vital pentru creșterea plantelor și a sufletelor copiilor".

   Carl Jung

        ,,Printre cărturarii Râmnicului de azi, care se ocupă de mai mulți ani de perpetuarea memoriei Sfântului Antim Ivireanul și de dezvoltarea culturii locale pe temeiul acestei tradiții nobile, domnul prof. dr. Ioan St. Lazăr este un exemplu de slujire a dreptei credințe și de profesionalism în tot ceea ce face (împreună cu elevii săi). Dânsul se înscrie între oamenii pe care Învățătorul cel Mare îi numea ,,sarea pământului”, prețuindu-i și pentru faptul că nu ascund ,,făclia” învățăturii „sub obroc”, ci o pun „în sfeșnic, ca să lumineze tuturor celor ce sunt în casă”.

Î.P.S. Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului

Marți, 26 noiembrie 2013, la orele 16.00, la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, s-a desfășurat activitatea Ioan St. Lazăr - 45 de ani de activitate cultural-artistică și spirituală în Vâlcea, organizată de secțiile Sala de Lectură și Împrumut Carte Adulți și Universitatea din Pitești-Facultatea de Litere, Filiala Râmnicu Vâlcea. 

Album foto online.
Programul a fost următorul: 
*vernisajul expoziției  Ioan St. Lazăr - 45 de ani de activitate cultural-artistică și spirituală în Vâlcea (documente cu valoare biblioteconomică din colecția personală).
*colocviu despre activitatea  desfășurată de prof. dr. Ioan St. Lazăr în domeniul culturii și învățământului
*lansarea ultimei cărți a autorului
*recital poetic-muzical al grupului Profu’ de Mate, de la Liceul de Arte Rm. Vâlcea 
*recital muzical - masterand Denisa Băileșteanu
*recital poetic - prof. Gabriela Crăciun

Au participat scriitorii Tudor Nedelcea și Zenovie Cârlugea şi reprezentanţi ai:
*Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea
*Arhiepiscopiei Râmnicului
*Centrului  Județean de Conservare și promovare a Creației Tradiționale Vâlcea
*Forumului Cultural al Râmnicului
*Universităţii Pitești, Filiala Râmnicu Vâlcea
*Universităţii Spiru Haret, Filiala Râmnicu Vâlcea
*Universităţii C. Brâncoveanu, Filiala Râmnicu Vâlcea
*Colegiului Național Mircea Cel Bătrân Râmnicu Vâlcea
 
 Moderator a fost prof. dr. Ion Soare.

Opera scriitorului Ioan St. Lazăr:

Călătorie de recunoaștere-studii de etnologie, folclor și artă populară/ Ioan St. Lazăr; cuvânt înainte de prof. univ. dr. N. Constantinescu. Râmnicu Vâlcea: Patrimoniu, 2003. 203 p.
Limbă și comunicare în primele trepte școlare: aspecte psihopedagogice, didactice şi metodice/ Ioan St. Lazăr; cuvânt înainte de prof. univ. dr. Al. Popescu-Mihăeşti. Râmnicu Vâlcea: Editura Offsetcolor, 2003. 256 p.
Măiastra-poem inspirat din visul Patriarhului Constantin Brâncuşi/ Ioan St. Lazăr; cu o postfaţă de Constantin Zărnescu. Râmnicu Vâlcea: Editura Almarom, 1996. 74 p.
Mitologie și literatură comparată- fragmentarium/ Ioan St.Lazăr;  Bucureşti:  Fundaţia Recurența în procesul creației populare-o introducere în gramatica topos-urilor folclorice/ Ioan St. Lazăr. USA: Lulu, 2009.
Sfântul Antim Ivireanul-orator creştin/ Ioan St Lazăr. Râmnicu Vâlcea: Editura  Conphys, 2005. 195 p.
Sfântul Antim Ivireanul- vistierie de daruri: poem critic în patru părţi- Ioan St Lazăr Râmnicu Vâlcea: Almarom, 2000.194 p.
Teoria literaturii- recurenţa creatoare/ Ioan St. Lazăr. Bucureşti:  Fundaţia România de Mâine, 2005. 128 p.
Vâlcea al fresco/ Ioan St. Lazăr; prefaţă de Ion Predescu. Râmnicu Vâlcea: Editura Almarom, 2003. 81 p.

                              prefaţator/ postfaţator:
Icoana patriei vâlcene/ Bartolomeu Valeriu Aania; prefaţă de Ioan St. Lazăr. Râmnicu Vâlcea Editura Almarom, 2002. 70 p.
Mărturisiri / pr. Ion Marinescu; cu o prefaţă de Ioan St. Lazăr şi un eseu postfaţă de Ovidiu Vuia. Volum îngrijit de pr. N. State-Burluşi. Râmnicu Vâlcea: Editura Buna-Vestire, 2004. 112 p.
Râmnicul uitat/ Constantin Mateescu; prefaţă de Ioan St. Lazăr. Râmnicu Vâlcea: Editura Almarom, 2002. 90 p
.Lumini şi umbre în vâltoarea vieţii/ Dinu Popian; cu o postfaţă de Ioan St. Lazăr. Râmnicu Vâlcea Editura Buna-Vestire, 2006.
O frunte luminată a Cetăţii: Ion Soare/ Gheorghe Deaconu; prefaţă de Ioan St. Lazăr, postfaţă de George Mirea. Râmnicu Vâlcea: Editura Adrianso, 2011. 185 p.
Respirând: versuri/ Dragoş Teodorescu; cuvânt înainte de Ioan St. Lazăr. Râmnicu Vâlcea Editura Patrimoniu, 2002. 64 p.

                                volume îngrijite:
Du-te, vreme , vino, vreme!”/ Bartolomeu Anania; ediţie îngrijită de prof. dr. Ioan St. Lazăr şi preot Nicolae State Burluşi. Râmnicu Vâlcea: Editura Buna Vestire, 2001. 71 p.
Un om pentru eternitate: Bartolomeu Valeriu Anania - antologie de eseuri, studii şi articole/ volum îngrijit de prof. dr. Ioan St. Lazăr. Râmnicu Vâlcea: Editura Petrescu, 2012. 201 p.
Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul:ocrotitor spiritual/ sub îngrijirea prof. dr. Ioan St. Lazăr. Râmnicu Vâlcea: Editura Conphys, 1999. 146 p.
Antimiana- antologie de studii şi articole/ volum îngrijit de prof. dr. Ioan St. Lazăr. Râmnicu Vâlce:Editura Conphys, 2004. vol.
Marian Creangă - un fiu al Vâlcii, un om al cărţii-In memoriam/ volum îngrijit de prof. dr. Ioan St. Lazăr, pr. Nicolae State Burluşi. Râmnicu Vâlcea: Editura Buna Vestire, 2003. 72 p.
Prea Sfinţitul Gherasim Cristea, episcopul Râmnicului, la 90 de ani/ volum îngrijit de Ioan St. Lazăr; pr. Constantin Cristea. Râmnicu Vâlcea: Editura Adrianso, 2004. 445. p.
Episcopia Râmnicului- 500 de ani de la înfiinţare (1503- 2003)/ volum îngrijit de prof. dr. Ioan St. Lazăr; pr.Constantin Cîrstea. Râmnicu Vâlcea Editura Adrianso, 2005. 716 p.
Gib I. Mihăescu- Remember: monografia vieţii şi operei/prof. Alina Rogobete; lucrare realizată sub coordonarea conf. uiv. dr. Ioan St. Lazăr. Râmnicu Vâlcea: Editura Offsetcolor,  2010.124 p.
Școala Mihai Pop -volum dedicat profesorului Mhai Pop –Ediție îngrijită de Gheorghe Deaconu și Ioan st. Layăr. Râmnicu VâlceaCJCVTCPV, 1997
Părintele Nicolae State-Burluși - „Badea Cârţan contemporan” la 60 de ani/ volum îngrijit de prof. dr. Ioan St. Lazăr. Râmnicu Vâlcea: Editura Antim Ivireanul, Asocoaţia Ortodoxă pro- Vita, 2009. 
Casa de sub pădure: In memoriam Dragoș Vrânceanu (1907- 2007)-antologie îngrijită de Ioan St. Lazăr. Râmnicu Vâlcea: Editura Offsetcolor, 2007. vol.2: 332 p.                               
                                                                                                           

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu