luni, 27 mai 2013

Râmnicul meu"Cea dintâi atestare documentară a oraşului poate fi considerată 20 mai 1388, când, într-un hrisov, Mircea cel Bătrân întăreşte mănăstirii Cozia o moară la Râmnic... ."

                         Nicolae Bănică-Ologu, Veacul de aur al Râmnicului


"La 1386 se urcă în scaunul Ţării Româneşti Mircea Vodă, al cincilea domn după Basarab Întemeietorul. Cele două fresce de la Cozia, refăcute după cele vechi, îl arată ca un cavaler apusean, un bărbat matur, purtând plete şi o barbă rotundă, ochii adânciţi în cap, nasul drep şi subţire; e îmbrăcat cu haine scumpe occidentale, dar cu câte un vultur bizantin cu două capete încoronate brodaţi, când la un genunchi cu fir de aur, când pe hlamida încheiată sus pe umăr. Sabia scurtă atârnă la brâu, legată cu o cingătoare scumpă închisă cu paftale, în cap coroană de aur cu pietre scumpe. Ţine cu evlavie, dar drept şi cu cuget curat în faţa stăpânului său Domnul Hristos ctitoria sa şi a ţării, biserica mănăstirii Cozia, întocmai aşa precum se înfăţişează şi azi evlavios ctitor de ţară în faţa judecăţii istoriei... ."

                                                                                                    P.P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân

Luni, 20 mai 2013, ora 17.00, a avut loc colocviul Râmnicul meu. Activitatea a fost organizată de secţiile Sala de Lectură şi Împrumut Carte Adulţi ale Bibliotecii Judeţene "Antim Ivireanul" Vâlcea şi Memorialul Bălcescu.

 *Intervenţii din partea:
Scriitorul George Mirea
Scriitorul George Voica
Prof. dr. Nicolae Bănică-Ologu
Ing. Mihai Sporiş
Prof. dr. Ioan St. Lazăr
Prof. dr. Gheorghe Deaconu
Preot Laurenţiu Rădoi
Prof. Titi Mihail Gherghina
*Proiecţie PP - Râmnicul de odinioară
*Recital poetic - Domnitorul Mircea
*Expoziţie de carte: Râmnicul în istorie şi literatură
Moderator a fost ing. Mihai Sporiş.

Au participat:
- scriitori
- oameni de cultură şi artă
- cadre didactice
- elevi de la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân-Rm. Vâlcea, coordonaţi de prof. dr. Carmen Popescu
- elevi de la Liceul Economic-Rm. Vâlcea, coordonaţi de prof. Maria Dumitru şi Ovidiu Tănase
- elevi de la Grupul Şcolar Antim Ivireanul - Rm. Vâlcea, coordonaţi de prof. Gheorghe Butoi şi Mihai Muja

"...Pentru că, prin trecerea voastră prin Râmnic, n-aţi făcut decât să vă socotiţi aşezaţi în rândul lumii, de vreme ce, măcar azi, ar trebui să recunoaştem toţi că fără Râmnicu Vâlcea, fără secundele astrale din clepsidra vârstei de vatră românească, am fi fost mai singuri, mai trişti, mai străini, mai fără identitate, şi, de ce nu, mai fără speranţă."
                                                                                George Ţărnea, Şirul zilelor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu